איך משחקים

לפני צאתך לדרך, עליך לעצב תחילה את מבנה אישיותך. בעמודים 18 ו-19 תמצא "גיליון הרפתקאות”. זהו מעין 'דוח מצב שוטף”, שיסייע לך לעקוב אחר התקדמות ההרפתקה. ציוני המיומנות, כוח החיות והמזל שלך יירשמו בטבלה, כמו גם הציוד, הממצאים והאוצרות שתמצא בדרכך. כיוון שהפרטים ישתנו ללא הרף, מומלץ להכין העתקים של ”גיליון ההרפתקאות” לשימוש בהרפתקאות עתידיות, ולהשתמש בעיפרון כדי שניתן יהיה למחוק נתונים קודמים בצאתך להרפתקאה חדשה.מיומנות, כוח חיוית ומזל

לפני צאתך לדרך, עליך לעצב תחילה את מבנה אישיותך. בעמודים 18 ו-19 תמהטל קובייה. אם אתה משחק בתפקיד הלוחם (המשחק הפשוט), הוסף 6 לתוצאה, ורשום את הסכום בתיבת המיומנות שבגיליון ההרפתקאות: אם אתה משחק את תפקיד המכשף (המשחק המתקדם הוסף רק 4, והכנס את הסכום. מכשפים נופלים ביכולתם הקרבית מלוחמים, אך הם מפצים את עצמם, ויותר מכך, בלחשי הקסמים שלהם.

הטל את שתי הקוביות. הוסף 12 לתוצאה, ורשום את הסכום בתיבת כוח החיות.

יש, כזכור גם תיבת מזל. הטל קובייה אחת, הוסף 6 לתוצאה, ורשום את הסכום בתיבה זו.

מסיבות שיפורטו בהמשך, כוח החיות והמזל משתנים שוב ושוב לאורך ההרפתקאה. עליך לערוך רישום מדויק, ולפיכך מומלץ לכתוב באותיות קטנות בטבלה, או להשתמש במחק. מכל מקום, אל תמחק את ציוני הפתיחה שלך. אף שאתה עשוי לזכות בנקודות מיומנות, כוח חיות ומזל נוספות, לעולם לא יחרגו הסכומים מן הציונים המקוריים, מלבד מקרים נדירים ביותר, שבהם תקבל הוראה שונה.ציון המיומנות שלך משקף את כושר הסיוף שלך, ואת יכולת הקרב הכוללת שלך; בכל שיגדל הציון, כן ייטב. ציון כוח החיות משקף את בריאותך, כושר ההישרדות שלך, נחישות ההחלטה שבך וכשירותך הכוללת. ציון המזל מעיד על מידת היותך בר-מזל מטבעך. מזל - וגם קסם - הם עובדות חיים בעולם הדמיון שאתה עתיד לתור.קרבותפעמים רבות תגיע למצבים, המורים לך להילחם ביצור כלשהו. ייתכן שתינתן לך אפשרות להימלט, אך אם לא - או אם גמרה אומר להתמודד עם היצור -־ עליך לנהל את הקרב על פי ההנחיות שלהלן. תחילה רשום את ציוני המיומנות וכוח החיות של היצור בתיבת עימות עם מפלצות” הפנויה הראשונה. ציוניו של כל יצור מופיעים בספר עם כל עימות. מהלך הקרב הוא, אפוא:

1
הטל את שתי הקוביות למען היצור, והוסף לתוצאה את ציון המיומנות שלו. הסכום מהווה את כוח ההתקפה של היצור.

2
הטל את שתי הקוביות למענך. הוסף את התוצאה לציון המיומנות הנוכחי שלך, ותקבל את כוח ההתקפה שלך.

3
אם כוח ההתקפה שלך עולה על זה של היצור - הצלחת לפצוע אותו. התקדם לשלב 4; אם כוח ההתקפה של היצור גבוה יותר - הוא פצע אות , ועלי לעבור לשלב 5; אם קיים שוויון בכוח ההתקפה, חמקתם זה ממהלומותיו של זה התחל את סיבוב ההתקפות הבא משלב 1.

4
פצעת את היצור, עליך להפחית 2 נקודות מציון כוח החיות שלו. אתה רשאי להשתמש במזלך, כדי להסב נזק נוסף (ראה בהמשך).

5
היצור פצע אותך, הפחת 2 נקודות מציון כוח החיות שלך. שוב רשאי אתה להשתמש במזל (ראה בהמשך).

6
בצע את השינויים המתחייבים בציוני כוח החיות של היצור או שלך (ובציון המזל שלך, אם השתמשת בו - ראה בהמשך).

7
התחחל את סיבוב הלחימה הבא (חזור על שלבים 1 עד 6). הרצף יימשך עד אשר ציון כוח החיות שלך או של היצור פחת ל-0 (מוות).

לחימה ביותר מיצור אחדאם הגעת לעימות עם יותר מיצור אחד בעת ובעונה אחת, ההנחיות באותו עמוד יסבירו לך כיצד לנהל את הקרב. לעתים התייחס אל היצורים כאל מפלצת אחת, ופעמים אחרות תיאבק עם כל יצור בתורו.מזלבמקומות שונים במהלך ההרפתקה, בקרבות או במצבים שבהם עשוי אתה להיות בו מזל או חסר מול )הפדטים ניתנים בעמודים עצמם(, אתה רשאי לגייס את המזל כדי להטות את הכף לטובתך. היזהר! השימוש ומזל צופן בחובו סכנות רבות, ואם הנך חסד מזל התוצאות עלולות להיות הרות אסון.

נוהל השימוש במול הוא כדלקמן: הטל שתי קוביות. אם התוצאה זהה לציון המזל שלך, או נמוכה ממנו, שיחק לך המזל והתוצאה תהיה ויװורתך. אם סכום המספרים על הקוביות גבוה מציון המזל הנוכחי שלך. הרי שהנך הסר מזל, ואתה עתיד להיענש על כך.